ZOOARCHEOLOGISCH LAB

Uniek instrument voor onderzoek en onderwijs in de zoöarcheologie

Referentiecollectie

De zoöarcheologisch referentiecollectie van de Universiteit van Amsterdam huisvest een grote verzameling skeletten van moderne dierensoorten die ter identificatie van archeologisch materiaal dienen. De collectie omvat een breed spectrum aan Noordwest Europese zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en mollusken. Daarnaast bevat de collectie ook enkele uitheemse soorten waaronder taxa uit het Midden-Oosten. Door haar compleetheid en doelgerichte opbouw is de collectie een uniek instrument voor het onderzoek naar en het onderwijs in de zoöarcheologie.

Ontstaan collectie

Loes van Wijngaarden verzamelde in de jaren ’60 enkele botjes als referentie wat aanleiding gaf om de Amsterdamse collectie op te zetten. Tezamen met Rik Maliepaard breidde zij deze in de volgende decennia flink uit. Sinds het pensioen van Van Wijngaarden en Maliepaard hebben Chiara Cavallo en Anja Fischer de collectie onder beheer; dat wil zeggen beheer en ontsluiting van de collectie, en de toevoeging van nieuw referentiemateriaal. De collectie wordt per jaar door zo’n 50 onderzoekers geraadpleegd, en via email worden regelmatig verzoeken uit het buitenland gedaan om informatie over en uit de collectie. Daarnaast wordt de collectie ingezet in het onderwijs binnen de opleidingen archeologie, oudheidwetenschappen en erfgoedstudies.

Collectiedocumentatie

De referentiecollectie heeft een eigen vormingsgeschiedenis. Van deze vormingsgeschiedenis getuigt de collectiedocumentatie waarin informatie te vinden is over de herkomst van het botmateriaal, het gebruik in onderzoek en de resultaten van onderzoek zoals ruwe data, scripties en proefschriften. De documentatie omvat verder: uitgevoerde onderzoeken en experimenten, opgravingen, de opbouw van de collectie, pathologie, objectadministratie, opgravingsdata en afstudeerscripties.

De documentatie is momenteel in bewerking als archief behorende bij de zoöarcheologische referentiecollectie. Het geheel aan documentatie wordt verzameld, geselecteerd/geschoond en basaal beschreven in de vorm van een plaatsingslijst.

In het Stadsarchief Amsterdam is het archief (rubriek 3.3) opgenomen van de Afdeling Oecologische Archeologie (1962-1997) waarbinnen de referentiecollectie ontstaan is.

Contact

De zoöarcheologische referentiecollectie maakt onderdeel uit van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) van de Universiteit van Amsterdam. Het lab is doorgaans op maandag en dinsdag toegankelijk van 10-17 uur. Gelieve van tevoren een afspraak maken.

Kort bezoek: drs. Anja Fischer

Reeks bezoeken of langdurig onderzoek: dr. Chiara Cavallo

Address

University of Amsterdam
Turfdraagsterpad 9 
1012 XT Amsterdam (NL)

Contacts

For research stays:
dr. Chiara Cavallo

For a short visit:
drs. Anja Fischer
drs. Jan Bakker